Monday, May 12, 2008

KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM

Definisi
  • Satu rancangan tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajat - (Ornstein dan Hunkin,1998)
  • Kurikulum ialah satu budaya atau ilmu pengetahuan untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu. - (Mohd Daud, 1995)


Konsep Kurikulum

- Dokumentasi khas dan panduan.
- Tumpuan kepada kaedah penyampaian.
- Program pengajian yang merujuk kpd mata pelajaran
- Membentuk pengalaman pembelajaran terancang.
- Konsep yang tersirat.


Matlamat dan Objektif

Garis panduan dan penentu sempadan ilmu.
Penyampaian maklumat ikut peringkat.
Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa.
Membina modal insan abad ke 21.
Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S)
Kurikulum yang sama – ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu.
Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air.


Hala tuju kurikulum


Dibina berdasarkan:
Dasar Pendidikan Negara
Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Pendidikan) 1997.
Akta pendidikan 1996
Laporan Kabinet 1979
Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979)
KBSR digubal.
Falsafah pendidikan


Proses Pembentukan Kurikulum


Mengkaji, menganalisis dan memilih
Teori-teori berkaitan
Falsafah pembentukan kurikulum
Kriteria pembentukan kurikulum


Falsafah Pembentukan Kurikulum


Idealisme
Ilmu diperolehi dari kebolehan berfikir.
Realisme
Kebenaran adalah apa yang dapat dilihat
Paramatisme
Idea yang dapat dipraktikkan adalah benar.
Perianelisme
Pendidikan adalah berada dalam keadaan tetap.


1 comment:

adi_alongz said...

pembentukan kurikulum oleh falsafah pasca modernisme tak termasuk ke? saya kurang faham tentang falsafah pasca modernisme ni..